تایمر برق

Showing 1–18 of 23 results

تایمر برق:

تایمر های برق از نظر عملکرد و کاربرد به 6 دسته تقسیم میشوند:
تایمر تاخیر در وصل
تایمر تاخیر در قطع
تایمر تکرار شونده ( چشمک زن)
تایمر شمارش معکوس( CountDown Timer)
تایمر روزانه
تایمر هفتگی

تایمر برق تاخیر در وصل :

با تحریک پایه شروع تایمر ( دکمه ی شروع(START)) یا با اتصال تغذیه تایمر ، تایمر شروع به شمارش میکند و پس از اتمام شمارش ( به مقدار تنظیم شده) خروجی تایمر ( دستگاه متصل به تایمر) روشن میشود.
کاربرد ها: موتور های دمنده ( هواکش) ، راه اندازی چند موتور یا کمپرسور به ترتیب (جهت جلوگیری از جریان بیش از حد) ، هشدار باز بودن درب و غیره…

تایمر تاخیر در قطع:

با تحریک پایه شروع تایمر و یا با اتصال تغذیه تایمر ، تایمر شروع به شمارش میکند و پس از اتمام شمارش خروجی تایمر قطع (دستگاه متصل به تایمر خاموش) میشود.
کاربرد ها: تایمر راه پله ، سیستم تهیه مطبوع و …

تایمر برق تکرار شونده(تایمر دو زمانه یا چشمک زن):

در این نوع تایمر ها با تنظیم دو زمان روشن بودن دستگاه متصل و خاموش بودن آن میتوانیم دستگاه مورد نظر را به طور مکرر روشن و خاموش کنیم.
در برخی از تایمر های تکرار شونده میتوانیم تعداد دفعات تکرار هم تنظیم کنیم.
برای مثال میخواهیم روشنایی یک تابلو مغازه را برای جلب توجه هر 5 ثانیه یک بار روشن و خاموش کنیم
یا یک نوار نقاله را در خط تولید 10 ثانیه روشن و 5 ثانیه جهت چسباندن برچسب خاموش کنیم و این کار به تعداد دفعات دلخواه(1 تا بی نهایت بار) تکرار کنیم.
محدوده کابرد این نوع تایمر بسیار وسیع است و سعی میکنیم در مقاله ای جداگانه به آن بپردازیم.

تایمر شمارش معکوس:

تایمر شمارش معکوس در واقع همان تایمر تاخیر در قطع ( و گاهی تاخیر در وصل) میباشد.
بیشتر در مصارف خانگی از این نام استفاده میکنیم.
مانند روشن بودن هود به مدت دلخواه و یا قطع تغذیه شارژر موبایل جهت افزایش طول عمر باطری.

تایمر روزانه:

در این نوع تایمر مانند ساعت های معمولی زمان فعلی را در دستگاه تنظیم میکنیم. پس از آن بازه های زمانی ای که میخواهیم وسیله ی برقی متصل به تایمر در آن بازه ها روشن باشد مشخص میکنیم.
بنابراین تایمر هر روز در بازه های زمانی ای که شما مشخص کرده اید دستگاه مورد نظر شما را روشن میکند و در خارج از آن بازه زمانی دستگاه را خاموش نگه میدارد.
کاربرد این نوع تایمر هم بسیار وسیع میباشد ما در اینجا تنها به تعداد معدودی از آنها اشاره میکنیم.
روشن کردن نمای ساختمان در شب و خاموش کردن آن در روز با تایمر( با فتوسل هم میتوان این کار را اتجام داد).
باز کردن شیر برقی یا روشن کردن پمپ به مدت زمان دلخواه جهت آبیاری گیاهان(تایمر آبیاری)
روشن و خاموش کردن تجهیزات تراریوم(آکواریوم گیاهی ) در شبانه روز
روشن کردن تابلوی مغازه در شب به صورت خودکار
استفاده به عنوان تایمر ساعت کار
و…

تایمر هفتگی:

در این نوع تایمر همانند تایمر های روزانه میتوانید بازه های زمانی روشن و خاموش شدن دستگاه را مشخص کنید با این تفاوت که میتوانید در روز های خاصی از هفته این کار را انجام دهید .
در تایمر روزانه برنامه تنظیم شده توسط شما هر روز تکرار میشود.
در صورتی که در تایمر های هفتگی میتوانید برای هر روز از هفته برنامه روشن و خاموش شدن خاصی تنظیم کنید.
برای مثال آبیاری توسط شیر برقی یا پمپ به صورت یک روز در میان و غیره…